E-LEARNINGCENTRUM.HU
Általános Szerződési Feltételek

 1. Meghatározások

Az ÁSZF hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a VNDesign Technology Kft. tulajdonában és üzemeltetésében álló https://e-learningcentrum.hu/ honlapon keresztül történő Vásárlói (Fogyasztói) megrendelésre, vásárlásra, elektronikus szerződésre vonatkoznak. 

Jelen ÁSZF hatálya Magyarországon és külföldön kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely az https://e-learningcentrum.hu/ oldalon értékesített szolgáltatás tárgyában a VNDesign Technology Kft. (Szolgáltató) és a Fogyasztó (Megrendelő, Vásárló) között, elektronikusan jön létre. 

Az e-learning klub videóit a VNDesign Technology Kft. partnere, a Színvonal Szépségtanoda Kft. biztosítja, az üzemeltetést a VNDesign Technology Kft. látja el. 

Az e-learningcentrum.hu weboldalon indított vásárlással Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, és azok maradéktalanul az Ön és a Vállalkozás között létrejövő szerződés

részét képezik.

A weboldal szolgáltatása: fizetés ellenében oktatóanyagok megtekintése a klubokban.

 

Jogforrások:

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott szolgáltatásra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet.

A fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).

 

Nyilatkozatok:

A szerződés nyelve a magyar. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés és a vásárlás, megrendelés során keletkezett adattartalom digitális formában előállított vagy nyújtott adat, tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír is. Az e-learningcentum.hu weboldal publikálja a GDPR Adatvédelmi Nyilatkozatot.

A megrendelés visszaigazolásával jön létre a szerződés.

A Szolgáltató megteszi az általánosan alkalmazott és általánosan elérhető műszaki védelmi intézkedéseket. A vállalkozó által igénybe vett hardverek és szoftverek biztonságosan képesek együttműködni az elektronikus kereskedelmi ügyletek kapcsán létrejövő digitális adattartalmakkal.

 

 1. Szolgáltató adatai:

Név: VNDesign Technology Kft.

Székhely és postacím: 1091 Budapest, Üllői út 5. 1. em. 4. 

Képviselő: Virág Nikolett ügyvezető 

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-183958, 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában vezetve

Adószám: 24818186-2-43

Statisztikai számjel: 24818186-5829-113-01

Bankszámlaszám: 10400085-50526650-80691009

 

Ügyfélszolgálat, panaszkezelés:

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 5. 1. em. 4. 

E-mail: hello@vndesign.hu

Tel.: +36 30 97 67 168

Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 9:00 és 17:00 között

 

Hosting cég

Cégnév: Domain Regisztráció Kft.

Székhely: 1196 Budapest, Nagysándor József utca 158.

Cégjegyzékszám: 01-09-903212

 

 1. Általános tudnivalók

3.1. A honlap az e-learningcentrum.hu domain alatt található. 

3.2. Az ÁSZF szerinti szerződés létrejön: a honlapon keresztül történő vásárlással, amely érinti a weboldalt. A weboldal szolgáltatásainak megrendelésével a Vásárló egyben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.

3.3. A vásárláshoz szükséges regisztrálni. A szerződés létrejöttéhez a Szolgáltató köteles elkérni az adó- és számviteli jogszabályok szerinti személyi azonosító adatokat.

3.4. Az árak minden esetben a forintban fizetendő (bruttó), ÁFA-val növelt értékkel kerülnek feltüntetésre.
3.5. Nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex. 

3.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

 1. A honlapon található tananyagok

4.1. A honlap online klubok formájában videók megtekintését kínálja. A kluboknak eltérő a tematikája. 

Minden klub havidíja eltérő.

4.2. Szolgáltató a klub és az az alá tartozó kurzusok, videók adatlapján tünteti fel az oktatóanyag leírását.

4.3. A klub havidíja egy hónapon keresztül biztosítja a videók megtekintését adott klubon belül. 

4.4. A videók megtekinthetők, de nem letölthetők. 

 

 1. A vásárlás menete

5.1. Felhasználó az alábbi linken regisztrál, majd regisztrálást követően belép a zárt, jelszóval védett felületre: https://e-learningcentrum.hu/belepes-regisztracio/

5.2. A regisztrációról megerősítő e-mail érkezik a felhasználó részére.

5.3. A belső, zárt felületen kiválasztható egy klub. A Beiratkozom gomb megnyomásával a Kosár lapra érkezünk, majd a Tovább a pénztárhoz gombra kattintva eljutunk az adatok megadásáig. Itt a számlázási adatokat és a megjegyzéseket tölthetjük ki, valamint kiválaszthatjuk a bankkártyás fizetési módot. A Fizetés teljesítésével és a számla átvételével zárul a folyamat. A számla egy munkanapon belül érkezik meg e-mailben, elektronikus számlaként. Az elektronikus számlát jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával – befogadja. A fizetést megelőzően vásárló elállhat az ügylettől. A felhasználó elolvassa és elfogadja a GDPR Adatvédelmi Nyilatkozatban és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat a megrendelést megelőzően. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglalt, indoklás nélküli elállási jogot a teljesítés megkezdését követően elveszíti.

5.4. A rendelések beérkezési sorrendben, folyamatosan kerülnek feldolgozásra.

5.5. A felhasználó a videók megtekintéséhez szükséges műszaki feltételekkel, és internettel rendelkezik. Az internet sebességéért és annak akadályoztatásáért, lassú sebességéért a Vállalkozót felelősség nem terheli.

 

 1. Fizetés, a szerződés teljesítése

6.1. A Szolgáltató minden árat magyar forintban ad meg, amely magában foglalja az ÁFÁ-t. Az ár bruttó. 

6.2. A Vásárló bankkártyájával tud vásárolni a Paylike rendszeren keresztül. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. Visa és Mastercard bankkártyák használhatók a vásárláshoz.

 

Paylike: „PCI Level 1 Service Provider engedéllyel rendelkezünk, aminek ellenőrzését az alábbi szolgáltató biztosítja: Advantio, PCI Qualified Security Assessor (QSA).

Az engedélyünk az alábbi oldalakon is ellenőrizhető Visa és Mastercard.

Attestation of Compliance (AOC).

 1. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia”

https://paylike.hu/

 

6.3. Minden megrendelést e-mailben visszaigazolásra kerül. A szerződés a szolgáltatás megrendelésével és kifizetésével és egyben visszaigazolásával jön létre.

6.4. Fizikai szállítás nem történik.

6.5. A teljesítés várható ideje: a fizetést követően azonnal.

6.6. A Vásárló a számlát elektronikus úton kapja meg külön e-mailben 24 órán belül. Az elektronikus számlát Megrendelő az ingyenes Adobe Reader programmal tudja megnyitni.

6.7. Az előfizetés minden hónapban automatikusan meghosszabbodik, amíg a következő havi előfizetés fordulónapja előtt lemondásra nem kerül. Előfizetéskor kiírja a rendszer a weboldalon és emailben is jelzésre kerül, hogy mikor esedékes a következő levonás, illetve ez megnézhető belépés után az előfizetések menüpontban.

Például 08. 11-i előfizetés esetén 09. 11-én esedékes a következő levonás.

Ha ezelőtt a fordulónap előtt lemondja a vásárló a tagságot, akkor nem történik meg a következő automatikus fizetés. Ha nem mondja le, akkor automatikusan levonásra kerül a következő havidíj.

(Belépés után a Fiókom oldalon, baloldalon az Előfizetések menüpontban.) 

 

 1. Szerzői jogi nyilatkozat

A weboldal üzemeltetője és az oldal tartalmának létrehozásában közreműködők a szerzői jogukat fenntartják a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján. Az e-learningcentrum.hu honlapon megjelenő minden tartalom, így a videók, hanganyagok, a tájékoztatók, leírások, cikkek, a képek, a honlap grafikája vagy bármely más egyéni, eredeti megoldás szerzői műnek minősül (a továbbiakban: „mű”), amely a fenti törvényben meghatározott szerzői jogi oltalom alatt áll.

Tilos a fenti művekről bármely technikai módszerrel bármely típusú adathordozóra történő lementés, többszörözés, átdolgozás, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználás a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. 

Ez a tilalom nem érinti a szabad felhasználási eseteket, amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség.

 

 1. Fogyasztói jogok, panaszkezelés, békéltető testület

8.1. Fogalmak
8.1.1. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

8.1.2 Felhasználó: a weboldal tartalomfogyasztója.

8.1.3. Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
8.1.4. Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.

8.1.5. eladási ár: a szolgáltatásra vonatkozó ár.

8.1.6. kereskedelmi kommunikáció: a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől.

8.2. Árfeltüntetési kötelezettség

8.2.1. A videók megtekintéséhez a klubok számára havidíjat szükséges fizetni, minden klub havidíja eltérő.

8.2.2. Az eladási árat és az egységárat egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.

8.2.3. Az eladási árat Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni.

8.2.4. Az árat a Fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó árat kell feltüntetni.

8.2.5. Az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó köteles.
8.2.6. Az eljáró hatóság felhívására a Szolgáltató köteles igazolni, hogy az árfeltüntetésre vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett.

8.3. Panaszkezelés általános szabályai

8.3.1. A Szolgáltató köteles a Fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a Szolgáltató ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.
8.3.2. A Fogyasztó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az szolgáltatás fogyasztók részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával, telefonon vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval.

8.3.3. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a Fogyasztónak legkésőbb a beérkezésétől számított 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

8.3.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

8.3.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a) a Fogyasztó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a Szolgáltató nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

8.3.6. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét
8.3.7. Szavatossági idő nem áll fenn a szolgáltatások tekintetében. A havidíj befizetése egyhavi tartalomfogyasztásra jogosít.

8.3.8. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

8.3.9. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

8.5. Békéltető testület eljárása

8.5.1.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy esetleges panasz, vita, sérelem esetén joga van békéltető testülethez fordulni.

Megnevezés, elérhetőség: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Panasza esetén lehetősége van a Vásárlónak a lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu;
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu;
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu;
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-745
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu;
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök:  Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu;
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu;
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, a békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztó és a vállalkozás közötti,

– a szolgáltatás minőségével,

– a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével

kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

8.5.2. Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A Fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A Fogyasztó jogszerűen kérheti, hogy általa megjelölt más békéltető testület legyen illetékes.
8.5.3. A békéltető testület eljárásának Fogyasztó kérelmére történő megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

8.5.4. A Fogyasztó a kérelmet a békéltető testület elnökéhez címezve, írásban nyújthatja be.
8.5.5. A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a) a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. b) a Fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. c) ha a Fogyasztó az általánostól eltérő illetékességet kíván alkalmazni, akkor az annak megfelelő illetékességű békéltető testület megjelölését,
 4. d) a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. e) a Fogyasztó nyilatkozatát, hogy a vállalkozással megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 6. f) a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. g) a testület döntésére irányuló indítvány,
 8. h) a Fogyasztó aláírását.

8.5 cialis generico.6. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előzetes szükséges egyeztetés megkísérléséről.
8.5.7. Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
8.5.8. A békéltető testület elnöke az eljárást megszünteti, ha megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban más békéltető testület előtt eljárást indítottak, közvetítői eljárást indítottak, per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak, a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránti ügyben fizetési meghagyás kibocsátására került sor, a jogvita komolytalan vagy zaklató jellegű, a kérelemből megállapítható, hogy az ügy nem minősül fogyasztói jogvitának, illetve ha a békéltető testület egyéb okból nem rendelkezik hatáskörrel a vita elbírálására vagy a fogyasztó a hiánypótlási felhívást – az erre nyitva álló határidőben – nem teljesítette.

8.5.9. Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról, illetve arról, hogy kezdeményezi a meghallgatás mellőzését, a feleket előzetesen értesíti.

8.5.10. Az elnök a körülmények mérlegelése alapján kezdeményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását, a meghallgatás mellőzéséhez azonban mindkét fél hozzájárulását be kell szereznie. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a fél – az elnök erre irányuló felhívásának kézbesítésétől számított – tizenöt napon belül nem nyilatkozik.

8.5.11. Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja.
8.5.12. Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.
8.5.13. Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

8.5.14. A tanács az eljárást megszünteti, ha

 1. a) a Fogyasztó a kérelmét visszavonja,
 2. b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,
 3. c) az eljárás folytatása lehetetlen,
 4. d) az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból – ideértve azt az esetet is, ha a kérelem megalapozatlansága meghallgatás tartása nélkül megállapítható – nincs szükség,
 5. e) az eljárás meghallgatás kitűzése nélkül történő megszüntetésére okot adó körülmény jut a tudomására.

8.5.15. Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében

 1. a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy
 2. b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

8.5.16. A tanács a Fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja.

8.5.17. Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte.
8.5.16. A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a Fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

8.5.17. A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól.

8.6 A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

8.7. A Fogyasztó panasszal fordulhat a Fogyasztóvédelmi hatósághoz is: A Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 

 1. Elállási nyilatkozat

9.1. A szolgáltatás videók megtekintését tartalmazza, emiatt nincs lehetőség a fizetést követően az elállásra.

 

 1. Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató a honlapon elérhető. www.e-learningcentrum.hu

 

 1. A Vállalkozás fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására.

 

 1. Záró és egyéb rendelkezések

12.1. Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén az ÁSZF többi része kötelező erejű marad.
12.2. Jelen ÁSZF a közzététele napjától hatályos. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a weboldal felületén keresztül tájékoztatja. 

 

Budapest, 2021. augusztus 19.